Nya storkunder flyttar in på lagret i Helsingborg

7. June 2016

Reckitt Benckiser Nordic
har valt att samla all nordisk logistik hos Frode Laursen. Betjäningen av de danska och norska kunderna har under många år utgått från våra lagerhotell i västra Danmark och det kommer vi att fortsätta med. Vad som är nytt är att produkterna för Sverige och Finland samlas på lagerhotellet i Helsingborg (Åstorp). Härifrån distribuerar Frode Laursen till dagligvaruhandelns både stora och mindre mottagare i de två länderna. För Reckitt Benckiser betyder den nya set-upen att komplexiteten reduceras samtidigt som servicen förbättras väsentligt. Det har också varit en fördel att samla kostnaderna och den totala miljöpåverkan är reducerad. Samtidigt minskas den administrativa bördan. Med en nordisk leverantör på lagerservice, copack, distribution, tullhantering, betalningar, pallhantering, IT m.m är det färre transaktioner i vardagen.

Melitta & Cofresco
har valt att betjäna sina kunder i Sverige, Danmark, Norge och Finland från lagerhotellet i Helsingborg och har nyligen flyttat in med sina produkter. Valet av FL har gjorts med utgångspunkt i en önskan om en effektiv lösning där synergin till andra dagligvaruleverantörer utnyttjas fullt ut på både lager och i samband med transport. Samtidigt har man haft önskemål om att ha en tät och snabb kontakt med relevanta specialister inom Frode Laursen.

Spendrups
kommer framöver att använda lagerhotellet i Helsingborg som en buffert till sin egen set-up i Grängesberg. Förutom att betjäna Spendrups med lagerservice ska Frode Laursen utföra transporter till och från lagret samt producera utvalda distributionsuppdrag från produktionen i Grängesberg. För Spendrups har det varit en önskan om att samarbeta med en leverantör som kan erbjuda innovativa kvalitetslösningar samt är villig att investera i ett lagerhotell som stödpunkt. Inflyttning av de tre kunderna i Åstorp stöder miljöriktig multisharing av resurser på Frode Laursens eget storlager. Det ger också ett lägre koldioxidavtryck i samtransporten av dagligvaror till samma mottagare i handeln i hela Norden. VD hos Frode Laursen AB, Jörgen Balle, är mycket stolt över att ovanstående kunder valt Frode Laursen som logistikpartner. Det har inte minst skett på rekommendationer från våra nuvarande kunder.

Dessutom säger Jörgen Balle att Frode Laursens strategi, i motsättning till de flesta i branschen, tar utgångspunkt i en önskan om att ha kontroll i hela logistikkedjan. Detta genom störst möjligast ägande av såväl lagerhotellen som den nödvändiga lastbilsparken. Detta ger en stor konkurrensfördel.

Om det finns frågor såvänligen kontakta:
Direktör
Anders Balle
Tel: +45 8764 6411
E-post: anbal@frode-laursen.com