Stora investeringar och flera nya kundavtal under 2015

18. May 2016

Under 2015 hade Frode Laursen A/S en vinst på 20 miljoner före skatt och en omsättning på 1 743 miljoner. 251 miljoner utgörs av egetkapital, vilket motsvarar en soliditet på 42 %.

Resultatet är inte tillfredsställande men de många nya kunderna och ett antal förbättringsåtgärder kommer att ge positiv effekt under 2016. Våra medarbetare har med ett kvalitetsmässigt och effektivt arbete återigen gjort en stor insats. Tack vare medarbetarnas prestationer har vi behållit befintliga kunder och samtidigt har nya kunder tillkommit under 2016.
Med tanke på den mycket konkurrensutsatta logistikmarknaden är vi glada att allt fler leverantörer och grossister i Norden väljer våra nordiska multishare-logistiksystem för dagligvaror. Tanken är multisharing av resurser, det vill säga att flera dagligvaruleverantörer använder samma lager och transport. På så sätt uppnås en unik processeffektivitet som dessutom är den mest miljövänliga lösningen.
De miljömässiga fördelarna med delade lager och fyllda lastbilar innebär både en minskad energiförbrukning och minskade koldioxidutsläpp. Samtidigt ökar servicen till dagligvarugrossister och butiker i hela Norden i och med de mer frekventa leveranserna.

Stora investeringar gjordes 2015 när vi utökade våra lagerhotell i Sverige och Danmark med totalt 32 000 m².Vi förfogar i dag över mer än 460 000 m² under eget tak! Ytterligare utbyggnad planeras i Sverige under 2016. Vi investerade också i IT-verksamheten under 2015 genom att förbättra kommunikationen med lastbilar och släp. Dessutom investerar vi kontinuerligt i nya miljövänliga lastbilar som drivs med exempelvis biodiesel, HVO och gas. Trafiksäkerheten främjas med investeringar i bland annat automatisk nödbroms och lane assist, som varnar föraren om fordonet oavsiktligt lämnar körfältet. Alla nya lastbilar är utrustade med EURO 6-motor.

Förväntningar inför 2016
Vårt mål är fortsatt tillväxt i Norden, både inom lagerhotell och transport. Det syns tydliga tecken på en bättre balans mellan utbudet och efterfrågan på kvalitetslösningar inom logistik. Vi ser en stor konkurrensmässig fördel med att ha en så stor andel egna lastbilar och chaufförer jämfört med våra konkurrenter.
Vår främsta uppgift är därmed att säkerställa kapaciteten utifrån efterfrågan, inte minst i form av kvalificerade chaufförer. Vår interna utbildning, som alla chaufförer oavsett nationalitet går igenom, bidrar till ökad säkerhet och ger våra kunder en god transportkvalitet. De löpande investeringarna inom teknik och IT ger oss ytterligare konkurrensmässiga fördelar.
Vi förväntar oss därför ökad omsättning och ökade intäkter under 2016.

Vid frågor, vänligen kontakta:
Direktör
Anders Balle
Tel: +45 8764 6411
E-post: anbal@frode-laursen.com

FAKTA OM FRODE LAURSEN-KONCERNEN
Frode Laursen-koncernen*) tillhandahåller transport- och logistiklösningar inom följande områden:

  • dagligvaror – FMCG (torr-, kyl- och frysvaror)
  • byggmaterial
  • bensin- och oljedistribution samt farligt gods
  • återvinningstransporter

Den totala omsättningen för hela koncernen uppgick 2015 till 2 300 miljoner danska kronor. Antalet anställda är fler än 2 000 personer, varav 1 300 i Danmark. Vi sysselsätter varje dag 750 egna lastbilar och 450 åkare.

*)Frode Laursen-koncernen omfattar förutom Frode Laursen A/S även IN-STORE A/S samt de delägda Skanol A/S och Agri-Norcold A/S.
Läs mer på: www.frode-laursen.com, www.in-store.dk, www.skanol.dk, www.agri-norcold.dk