Gemenskapshelg för åkare

28. September 2016

Kystvejens Konferencecenter i Grenå var traditonstroget samlingsplatsen för Frode Laursens årliga gemenskapshelg för åkare.

Frode Laursen har mer än 200 tillknutna åkare i Danmark och Sverige och de mötte talrikt upp tillsammans med deras äkta makar när Frode Laursen i september bjöd in till fest och övernattning i Grenå.

Åkarehelger 20 år i rad
Det är tjugonde året i rad som Frode Laursen inbjuder sina åkare på en helhelg. Här kan de både dela erfarenheter med varandra och möta sina kontaktpersoner i Frode Laursen.
”Här möts vi under trevliga former och pratar med våra kollegor, som vi ju oftast bara ser när vi passerar och hälsar på varandra på landsvägen”, säger Preben Vilhelmsen från Sorø Vognmandsforretning, som har kört i många år för Frode Laursen. Även de Frode Laursen-medarbetare från kontoret som deltog i åkarehelgen, är glada för arrangemanget eftersom det underlättar dialogen i vardagen: ”Det är bra att få ansikten på de människor vi är i daglig kontakt med över telefonen”, säger Louise Rudgaard Olsen, som är teamledare i den avdelning som står för avräkningen till åkarna.

Yrkesmässigt, fest och övernattning
Åkarna med respektiveankom lördag middag, där det var massor av pølser(varmkorv) från Frode Laursens medhavda korvvagn. Härefter var det aktiviteter i trädgården, en guidad tur i Kattegatcentret och möjlighet att inspektera några av Scanias helt nya lastbilar. På kvällen var det middag, dans och vickning.