Cool with no fuel – Kyla utan bränsle

17. June 2020

Frode Laursen har fått ännu ett miljöriktigt fordon till vår fordonspark. Kyltrailern ”the new cool” vars kylmaskin, till skillnad från vanlig kyltrailers, inte går på diesel utan på ett batteri som löpande laddas när lastbilen (och därmed även släpet) bromsar eller kör i nerförsbacke.

– Det handlar om en alldeles speciell axel i kyltrailern som har en dynamo monterad som laddar batterierna när farten sänks, berättar Jan Skov Pedersen, teknisk chef hos Frode Laursen.

När trailern står still vid ett lager kopplas den till ett el-uttag och batteriet laddas via elnätet.

– På så sätt fungerar kyltrailern som en elbil, men man behöver däremot inte vara orolig för att strömmen ska ta slut eftersom batteriet hela tiden får ny energi när man kör, säger Jan.

Den nya trailern togs i bruk i april och erfarenheterna hittills har varit bra:

– Vi var nyfikna på att se om den passade in i vår set-up med distributionen, men det fungerar väldigt bra, precis lika bra som våra vanliga trailers, enda skillnaden är att den inte förbrukar något bränsle, säger Jan som är övertygad om att ”the new cool”-trailern inte blir den enda miljövänliga kyltrailern i Frode Laursens fordonspark i framtiden.

– Det råder ingen tvekan om att det här är ett område som vi i framtiden kommer att fokusera ännu mer på. När man som Frode Laursen har ett mål om att hela tiden minska CO2 per ton-kilometer, så är det klart att vi hela tiden är på jakt efter fordon och utrustning som kan hjälpa oss att nå den ambitionen. Och då är en kyltrailer som denna helt klart intressant.