Ny vd för Frode Laursen

22. March 2021

Frode Laursens ägare lämnar över ledarposten

Logistik- och transportspecialisten Frode Laursens ägare sedan många år, Thorkil Andersen, lämnar sin roll den 1 april. Ny vd blir Thomas Corneliussen. Verksamheten kommer också att omorganiseras för att sätta ännu större fokus på kundsamarbeten.

Thorkil Andersen, 64, blir ny styrelseordförande i Frode Laursen A/S den 1 april 2021. Han lämnar sin roll som vd på samma dag, en position som han har haft sedan 1988.

Ny vd blir Thomas Mølschow Corneliussen, 55. Corneliussen är diplomerad inom logistik, har en omfattande erfarenhet från branschen i Danmark och andra länder och är sedan fyra år en del av Frode Laursens ledningsgrupp. Innan det var han vd för Skanol A/S i tolv år, ett företag som Frode Laursen-gruppen är delägare i.

– Valet av Thomas Corneliussen innebär att vi fortsätter med det fokus som vi har betonat de senaste åren, särskilt i fråga om kunder, att stärka organisationen och den gröna omställningen. Vi tar också tillfället i akt att anpassa organisationen för att fokusera ännu mer på hur vi jobbar nära med våra kunder. Valet säkerställer också kontinuitet för vår personal eftersom Thomas har stor kännedom om verksamheten och dess värderingar.
Frode Laursen har varit en mycket stor del av mitt liv och kommer att fortsätta vara det. Nu får jag en annan roll som styrelseordförande, och jag ser fram emot att följa Frode Laursen med lite mer avstånd, men samtidigt vara en del av dess strategiska utveckling, säger Thorkil Andersen.

Thomas Corneliussen ser också fram emot sin nya roll:
– Frode Laursen är ett unikt företag med starka värderingar och ovanligt engagerad, kunnig personal i fem olika länder. Jag ser fram emot att axla ansvaret och fortsätta arbeta för den framgång som verksamheten har just nu. Vår strategi är på plats, och vi har en stabil grund för att fortsätta utveckla Frode Laursen under de kommande åren på en mycket konkurrensutsatt marknad, och samtidigt behålla fokus på den gröna omställningen och digitaliseringen.
Det är inte lätt att ta över efter en så framgångsrik vd, men vi har förberett oss väl och har stor ömsesidig respekt och tillit efter att ha arbetat tillsammans i många år i företagsgruppen. Vi har också tagit möjligheten att ändra strukturen och stärka resten av ledningsteamet, med en kraftfull plattform för framtiden, med ännu större fokus på kunderna.

Styrelsen i Frode Laursen A/S arbetar vidare som förut, förutom att Thorkil Andersen tar över som styrelseordförande efter Kim Frimer, som fortsätter som styrelseledamot. Frimer fortsätter som styrelseordförande i moderbolaget TA Logistics A/S, där Annie Thomsen också är styrelseledamot.

Thorkil Andersen kommer att fokusera på utveckling och strategisk support för de verksamheter som hamnar under TA Logistics A/S:

• Frode Laursen A/S
• Skanol A/S
• Agri-Norcold A/S
• In-Store A/S
• Utveckling av logistikfastigheter för användning utanför gruppen
• Investeringar i transport- och logistikföretag och relaterade verksamheter

Ägarstrukturen i alla gruppens företag förblir oförändrad, vilket innebär att verksamheten hålls inom familjen och i danska händer.

 

Thorkil Andersen
Thomas Corneliussen