Frode Laursen leverer markante grønne resultater

25. maj 2023

Logistikvirksomheden kan igen i år fremvise konkrete reduktioner i virksomhedens egne emissioner på både transport og logistikcentre.  Udviklingen betyder, at Frode Laursen samlet har reduceret 18 % af sine CO2e-emissioner i scope 1 og 2 siden 2020, hvor man fastsatte målet om en CO2e-reducering på 35 % i 2030. Et mål, som man altså er godt på vej mod at opnå.

På trods af stigende biogaspriser og en meget omskiftelig verden, formåede Frode Laursen i 2022 at reducere virksomhedens CO2e-emission med yderligere 6 %. Samlet set betyder det en reduktion på 18 % siden 2020, og dermed er man halvdelen af vejen mod målet om en CO2-reduktion på 35 % fra 2020 til 2030.

– En ting er at sætte et mål. En anden ting er at levere på det mål. Og det gør mig virkelig stolt, at vi i Frode Laursen har formået at gøre netop det ved at gå alternativt til opgaven og lade vores dygtige medarbejdere udtænke løsninger, der virkelig har gjort en forskel, siger Thomas Corneliussen, adm. direktør i Frode Laursen.

Faldet i virksomhedens CO2e-emission dækker over reduktioner på både transport og logistikcentrene. På logistikcentrene har bl.a. mindre varmeforbrug og installering af varmepumper resulteret i et fald på 29 %, mens transportens fald på 6 % bl.a. skyldes øget brug af alternative brændstoffer som HVO-biodiesel og biogas.

Mål i scope 3 og el-lastbiler

I modsætning til mange af virksomhedens konkurrenter har Frode Laursen den fordel at eje en stor del af vognparken selv, hvilket giver mulighed for direkte at have indflydelse på både valg og drift af materiel. Det er den indsats, der har givet pote i forhold til resultaterne i scope 1 og 2. Sideløbende med den positive udvikling har Frode Laursen for første gang kortlagt virksomhedens CO2e-emission i scope 3.

– Vi ønsker også at tage et ansvar for de emissioner, der er indirekte forbundet til vores virksomhed og vi vil i løbet af 2023 sætte et mål for en reduktion af disse emissioner, siger Thomas Corneliussen, der understreger at virksomheden bestemt ikke kommer til at drosle ned på de grønne initiativer i den kommende tid.

– Vi kommer ikke til at sagtne farten på den grønne omstilling. Tværtimod vil vi blive ved med at udfordre os selv, vores leverandører og markedet, for det bliver nødvendigt, hvis vi skal finde løsningerne, siger han.

Derfor har Frode Laursen også investeret i et antal el-lastbiler, som kommer ud at køre på vejene i løbet af 2023 – også selvom vigtige rammer som ladeinfrastruktur og -kapacitet langtfra er på plads.

– Det har vi gjort ud fra devisen om, at vi bliver nødt til at læne os frem og få erfaringer med teknologien, og hvordan vi bruger den bedst. Det er der brug for, hvis vi skal nå i mål med den grønne omstilling.

Download bæredygtighedsrapporten for 2022 her.