Forbedringer for Frode Laursen i 2022, ikke mindst for klimaet

30. maj 2023

På trods af kapacitetsudfordringer, øgede brændstofomkostninger og ændrede rammevilkår kan Frode Laursen vise stabile fremskridt i regnskabsåret 2022. Ikke kun på den finansielle, men også på den grønne front.

 I 2022 har Frode Laursen A/S leveret et overskud på DKK 35,7 mio. efter skat baseret på en omsætning på DKK 2.216 mio. Egenkapitalen udgør DKK 220 mio. og soliditetsgraden er 26,4%.

Som forventet blev både omsætning og indtjening i 2022 præget af implementeringen af EU’s vejpakke, der gjorde det vanskeligere og dyrere at afvikle visse typer transportopgaver.
Samtidig steg brændstof- og øvrige energiomkostninger som følge af krigen i Ukraine. Det lykkedes ikke Frode Laursen at få alle øgede omkostninger kompenseret i markedet, men til gengæld har en række produktionsfremmende aktiviteter medvirket til, at virksomheden anser årets resultat som tilfredsstillende.

– Vi havde forberedt os på et meget omskifteligt år, og det lykkedes os ved hjælp af dygtige og loyale medarbejdere at håndtere en udfordrende periode på en tilfredsstillende måde, siger økonomidirektør Jesper Bejstrup.

18 % mindre CO2-emission siden 2020

Kort før offentliggørelsen af regnskabet udsendte Frode Laursen sin bæredygtighedsrapport for 2022, der i lighed med året før viser en betydelig nedgang i virksomhedens CO2-emission.
Frode Laursen har et erklæret mål om at mindske sin CO2-emission med 35 % fra 2020 til 2030.  Fra 2020 til 2022 er det lykkedes virksomheden at sænke emissionerne med hele 18 %, hvilket er unikt for transport- og logistikerhvervet.
I 2022 faldt virksomhedens udledning af CO2 med 6 %. Det skyldes bl.a. et mindre energiforbrug og et øget brug af alternative brændstoffer som HVO-biodiesel og biogas.

– Vi er stolte af at kunne fastholde de gode takter og formå at nedbringe vores emissioner, så vi på to år har nået 18 %. Den grønne omstilling ligger højt på Frode Laursens agenda, og vi vil i 2023 arbejde målrettet på at sænke vores emissioner endnu mere, siger Jesper Bejstrup.

Forventninger til 2023

Frode Laursen ønsker at udbygge sin position som en stærk logistikpartner på forretningsområderne lagerlogistik samt nationale og internationale trafikker inden for segmenterne dagligvarer, byggevarer og recycling i Nordeuropa.

Ledelsen i Frode Laursen forventer en forøgelse af kundeporteføljen i 2023, men at aktiviteten hos eksisterende kunder vil være lavere bl.a. på baggrund af faldende efterspørgsel hos forbrugerne. Samtidig forventes en stigning i omkostningerne på baggrund af inflation og i særlig grad de stigende lønomkostninger i de lande, hvor Frode Laursen arbejder.

Jesper Bejstrup, Økonomidirektør, Frode Laursen