CSR-strategi

Læs mere

Forretning er ikke kun et spørgsmål om penge og profit. Alle virksomheder har et dybere samfundsansvar. Derfor udgiver vi årligt en CSR-rapport, som dokumenterer vores tiltag inden for socialt ansvar.


Miljø og mennesker

Socialt ansvar handler om sammenhæng. Der skal være plads til os alle – og verden skal være et sted, hvor livet kan leves. Det betyder, at vi hele tiden skal se vores rolle i samfundet som noget, der skaber sammenhæng. Vi skal som transportvirksomhed sørge for, at vores lastbiler forurener mindst muligt, at vores lagerfaciliteter belaster klimaet minimalt samt at de mennesker, vi har ansat og samarbejder med, altid behandles med respekt og omsorg.

 

Fremtiden er bæredygtig

Vi har et stort ansvar hos Frode Laursen, fordi vi befinder os i en branche, som belaster klimaet. Faktisk står transportsektoren på verdensplan for omkring 20% af den samlede CO2-udledning. Derfor er det et vigtigt mål for os, at vi hver eneste år sørger for at nedsætte vores CO2-udledning samt, at vi hele tiden sørger for at agere så bæredygtigt som muligt gennem planlægning, uddannelse og genvinding.

 

Mennesker er vores vigtigste ressource

Vores ansvar begrænser sig dog ikke til klimaet. Derfor har vi også nogle klart definerede politikker i forhold til vores egne medarbejdere, leverandører og samarbejdspartnere. Vi kan som organisation ikke udvikle os positivt uden at have et skarpt fokus på de mennesker, der hver dag udfører vigtigt arbejde for os. Vi har derfor flere initiativer, som skal gøre Frode Laursen til en god arbejdsplads med mennesker, der finder mening og indhold i deres hverdag.

Vi har uddannelsesprogrammer for alle medarbejdergrupper og klart defineret værdier i forhold til diversitet, menneskerettigheder og ligestilling. Desuden har vi et stort engagement i vores samfund gennem velgørenhed og vores egen fond.

 

Vores værdier

  • Vi er til for kunden
  • Vi tager ansvar
  • Vi overholder aftaler
  • Vi tager altid udgangspunkt i facts
  • Vi erkender, at vi kan forbedre os hele tiden
  • Vi bruger altid en god omgangstone
  • Vi bruger ressourcer med fornuft
  • Vi samarbejder og løfter i teams
Kontakt os
2.240
Medarbejdere
5
Lande
1.750
Trailere
600.000
Kvm. lager
Har du spørgsmål?
Vores eksperter er klar til at hjælpe dig
Kontakt os