ØKONOMIELEV UDDANNELSE

Når jeg er færdig med min uddannelse, vil jeg gerne blive i Frode Laursen og læse videre. Jeg synes regnskab og udarbejdelse af regnskab er spændende, så jeg vil gerne tage en HD i regnskab.

- Jimi, økonomielev

KORT OM ELEVUDDANNELSEN INDEN FOR ØKONOMI

Som økonomielev hos Frode Laursen får du en hands-on tilgang til økonomifaget, hvor teori og praksis kombineres. Under elevuddannelsen vil du derfor opnå faglig indsigt i forskellige økonomiske aspekter, i tæt samarbejde med resten af økonomiafdelingen. Her vil sværhedsgraden af dine opgaver gradvist vokse i takt med din udvikling, og du vil bl.a. få lov til at beskæftige dig med økonomistyring, løn, debitor- og kreditorbogholderi samt regnskaber. Vi tilbyder således en spændende og udfordrende elevuddannelse inden for økonomi, der giver dig et bredt kendskab til koncernens mangeartede opgaver. Som økonomielev vil du blive placeret i enten vores Financial Service Centre eller i Business Controlling. Hos os vil du ikke kun arbejde med erhvervsøkonomi ift. Frode Laursen A/S, der er vores danske selskab, men du vil også skulle stifte bekendtskab med koncernens øvrige selskaber, der strækker sig på tværs af landegrænserne i Norden, Polen og Tyskland.

UDDANNELSESPLAN FOR KONTORUDDANNELSEN MED SPECIALE I ØKONOMI

Hos Frode Laursen tilskynder vi alle vores elever til hele tiden at udvikle sig, så de kan realisere deres fulde potentiale. Som økonomielev får du en alsidig uddannelsesplan, som fokuserer på de mål, du skal nå under dit elevforløb. Med en elevuddannelse inden for økonomi får du en solid start på din fremtidige karriere med mange spændende udviklingsmuligheder.Vores 2-årige kontoruddannelse med speciale i økonomi veksler mellem praktikophold hos os, hvor du bliver uddannet i vores økonomiområde, samtidig med at du skal på skoleophold og følge undervisning. Som økonomielev vil du blive tilknyttet Aarhus Business College, hvor du typisk deltager sammen med 1-2 af vores andre økonomielever. Dit elevforløb kan se således ud:

BOGFØRING, REGISTRERING, LIKVIDITET OG BOGFØRING I PRAKSIS

1 uge

MOMS OG AFGIFTER

1 uge

VALGFAG 1

1 uge

BUDGETTERING, DESIGN OG AUTOMATISERING AF EXCEL

1 uge

ØKONOMISTYRING 1 OG BRUG AF EXCEL

1 uge

ÅRSREGNSKAB FOR SELSKABER OG SELSKABSBESKATNING

1 uge

VALGFAG

1 uge

VALGFAG

1 uge

FAGPRØVE

1 uge

EKSAMEN

ADGANGSKRAV TIL ELEVUDDANNELSEN

Du har følgende 3 muligheder for optagelse på uddannelsen som økonomielev:

1

DU HAR BESTÅET/FORVENTER AT BESTÅ EN EUX RETTET MOD KONTOR

Du kan starte direkte.

2

DU HAR BESTÅET/FORVENTER AT BESTÅ EN STX, HTX ELLER HF

For at opfylde optagelseskravene og blive optaget som økonomielev, skal du også have bestået EUD-S (10 uger) rettet mod kontor. Forløbet udbydes flere gange årligt på landets handelsskoler, både som fremmødeundervisning eller som onlineundervisning. Vær opmærksom på, at forløbet skal være bestået, inden du starter hos os.

3

DU HAR BESTÅET/FORVENTER AT BESTÅ EN HHX

For at blive optaget på økonomielev uddannelsen, skal du opfylde optagelseskravene om at have bestået EUD-S for HHX’ere (5 uger) rettet mod kontor. Forløbet udbydes flere gange årligt på landets handelsskoler, både som fremmødeundervisning eller som onlineundervisning. Vær opmærksom på, at forløbet skal være bestået, inden du starter hos os.

KLARLÆGNING AF FORUDSÆTNINGER OG KOMPETENCER

Er du over 25 år skal du endvidere have foretaget en RKV (realkompetencevurdering) på din lokale handelsskole.

JIMI OM AT VÆRE ØKONOMIELEV I FRODE LAURSEN

HVAD HAR DU ANSVAR FOR SOM ØKONOMIELEV?

Mit primære ansvarsområde er løn. Jeg har fået en god oplæring og får hele tiden nye udfordringer inden for området. Derudover tager jeg også del i den daglige drift i afdelingen som f.eks. registrering og bogføring.

HVAD ER DET SJOVESTE VED DIT ARBEJDE?

Ansvaret og de udfordringer man bliver stillet overfor. Plus selvfølgelig samarbejdet og sparringen med kollegerne om opgaverne.

HVORDAN ER DET SOCIALE I FRODE LAURSEN?

Det sociale er helt ekstraordinært. Både de fælles sociale arrangementer for eleverne, men også det sociale i afdelingen. Jeg synes, der er en rigtig god fællesskabsfølelse herude.

HVAD VIL DU NÅR DU ER FÆRDIG MED DIN ELEVUDDANNELSE INDEN FOR ØKONOMI?

Jeg vil gerne blive i Frode Laursen og læse videre. Jeg synes regnskab og udarbejdelse af regnskab er spændende, så jeg vil gerne tage en HD i regnskab.

13

økonomielever har vi uddannet fra 2010-2018

1

økonomielev ansættes i 2018

80

%

af vores økonomielever ansættes efter endt uddannelse