Tilfredsstillende regnskab og fokus på grøn omstilling

19. august 2020

Frode Laursen A/S leverede et tilfredsstillende regnskab i 2019, ligesom man også kunne notere en nedgang i CO2-udslippet fra både transport og lagerbygninger.

I 2019 har Frode Laursen A/S leveret et overskud på DKK 28 mio. før skat baseret på en omsætning på DKK 2.036 mio. Egenkapital udgør DKK 188 mio., hvilket svarer til en soliditetsgrad på 28,4%.

Det var ledelsens forventning, at omsætning i 2019 ville være mindre præget af vækst end tidligere år, mens fokus skulle fastholdes på indtjeningen. Det lykkedes, at fastholde dette fokus, hvilket har resulteret i, at resultatet før skat steg fra DKK 10 mio. i 2018 til DKK 28 mio. i 2019.  Det skyldes især højere produktivitet og transportkvalitet samt forbedret priskvalitet på, eller ophør af, kontrakter, der ikke har været værdiskabende.

– Der har været ydet en kæmpe indsats fra vores medarbejderes side i 2019, hvilket har været en afgørende årsag til, at vi har lykkedes med vores mål, siger økonomidirektør Dennis Rytter.

Øget fokus på klima og medarbejdere

I 2019 har Frode Laursen også sat ekstra fokus på sin CSR-indsats. I 2019 reducerede man således sin CO2-udledning fra bygninger med cirka 30 procent i forhold til 2018, mens CO2-udledningen fra transport pr. ton-km er reduceret med omkring 3 procent.

Netop FNs verdensmål nr. 13: ”Klimaindsats” er sammen med verdensmål nr. 8: ”Anstændige job og økonomisk vækst” Frode Laursen to fokusområder, når det gælder CSR.

– Vi har vores to mål ud fra, hvor vi mener, vi kan gøre den største forskel. Transportsektoren er ansvarlig for en stor del af verdens CO2-udledningerne, så det er klart, at det er et sted, vi som ansvarlig virksomhed skal sætte ind. Samtidig er vi også en virksomhed, hvor der altid har været en stor rummelighed og fokus på medarbejdertrivsel. Det vil vi gerne arbejde endnu mere med, og derfor har vi sat ”Anstændige jobs og økonomisk vækst” som vores andet fokusområde, siger Dennis Rytter.

Forventninger til 2020

I 2020 ligger Frode Laursen fokus fortsat på at være en stærk logistikpartner på forretningsområderne lagerlogistik samt nationale og internationale trafikker inden for områderne dagligvarer, byggevarer og recycling i Norden og Europa.

Ledelsen forventer dog, at 2020 præges af en vis usikkerhed omkring udviklingen i omsætning og indtjening. Ikke mindst på grund af corona-pandemien.

Frode Laursen havde en god start på 2020, men i takt med, at pandemien sætter sine spor rundt omkring i Europa og i Norden, er forventningen at såvel omsætning som indtjening kan blive påvirket. Ikke desto mindre er der iværksat en række udviklingstiltag, bl.a. i forhold til øget digitalisering og kompetenceudvikling, som skal sikre, at Frode Laursen kommer styrket ud på den anden side af pandemien.

Ønskes yderligere oplysninger, kontakt venligst kommunikationschef Maria Frank på 52186612 eller mfran@frode-laursen.com

 

Fakta om Frode Laursen koncernen

Koncernens primære forretningsområder omfatter lagerlogistik samt nationale og internationale transporter inden for segmenterne dagligvarer, byggevarer samt recycling i Norden og Europa.
Den samlede omsætning for koncernen udgjorde DKK 2.064 mio. i 2019, og man havde 1.757 ansatte, heraf 926 i Danmark.
Koncernen disponerer dagligt mere end 700 biler (hvoraf cirka 325 vognmænd), og ejer 600.000 m2 lager under tag.
Frode Laursen koncernen omfatter også de to delejede selskaber Skanol A/S (inkl. datterselskaberne i Sverige og Norge) og Agri-Norcold A/S. Begge selskaber er ekskl. i overstående.