Fremgang og store investeringer i Frode Laursen A/S

28. maj 2018

Fremgang og store investeringer i Frode Laursen A/S

Frode Laursen A/S kom ud af 2017 med vækst i overskuddet og større omsætning end året før. Det skyldes bl.a. kundetilgang og succesfuld implementering af initiativer, der forbedrer produktiviteten samt øgede aktiviteter uden for Danmarks grænser.

I 2017 har Frode Laursen A/S leveret et overskud på DKK 38,9 mio. før skat, hvilket er en forbedring af resultatet sammenlignet med sidste års overskud på DKK 21,5 mio. Overskuddet bygger blandt andet på en omsætning på DKK 1.889 mio., men skyldes også implementering af en række resultatforbedrende initiativer. Egenkapital udgør DKK 268,5 mio. svarende til en soliditet på 38,4%.

– Vi er tilfredse med resultatet for 2017. I et stærkt konkurrencepræget marked er vi glade for, at vores multishare logistiksystem bliver valgt af flere og flere i Norden. Samtidig er vi også taknemmelige for, at vores medarbejdere igen i år har leveret en stor indsats i form af høj kvalitet og effektiv drift, siger ejer og direktør i Frode Laursen A/S, Thorkil Andersen.

Medarbejdernes store indsats bunder i Frode Laursens kerneværdier om at være til for kunden, fokusere på forbedringer og at alle tager ansvar.

Værdien om at tage ansvar bliver også fulgt i forhold til det omgivende samfund. Hos Frode Laursen mener man, at man som virksomhed har et særligt ansvar overfor det samfund, man er en del af. Derfor har man valgt bl.a. at fokusere på reduktion af energiforbrug og CO2-udledning, god adfærd i trafikken og at gøre en positiv forskel i de lokalsamfund, man er en del af. Således har Frode Laursen i 2017 bl.a. udført yderligere besparelser for miljøet for 362 tons CO2 pr. år, fastholdt stor fokus på egenkontrol af chaufførernes overholdelse af køre- og hviletidsbestemmelser og haft et aktiv samarbejde med eksempelvis Skanderborg kommune med henblik på at få langtidsledige tilbage på arbejdsmarkedet igen.

2017 bar også præg af iværksætning af tilbygning og nybygning af flere lagerkvm i Sverige og Finland. Når de sidste 27.000 kvm står klar i Kerava, Finland, i efteråret 2018, har Frode Laursen i alt 550.000 kvm lager under tag.

Forventninger til 2018

Frode Laursen vil fortsat at være en stærk logistikpartner indenfor forretningsområderne dagligvarer, byggematerialer og recycling i Norden samt på internationale trafikker mellem Norden og Europa.

– Vi forventer, at vores vækst og fokus vil være på egne lagerhotelaktiviteter udenfor Danmark samt på transporter i Norden og Europa, siger Thorkil Andersen.

Frode Laursen ser en stor konkurrencemæssig fordel i at have stor andel af egne lastbiler og chauffører sammenlignet med konkurrenterne. Ligesom i 2017 ligger virksomhedens største opgave derfor i at sikre kapacitet, herunder særligt medarbejdere og ikke mindst kvalificerede chauffører.

Med øget tilgang af kunder samt yderligere lagerplads i 2018 forventer Frode Laursen fortsat at udvikle sig gennem en stabil vækst med fokus på at fastholde indtjeningen.

Da en væsentlig del af væksten forventes at komme fra de nordiske lande, anses udviklingen i den svenske og norske krone, sammen med den stærke konkurrence på det danske transportmarked som faktorer, der kan påvirke det samlede resultat i 2018.

 

Fakta om Frode Laursen Gruppen.

Frode Laursen A/S er del af Frode Laursen Gruppen, der omfatter transport og logistikløsninger indenfor:

Dagligvarer – FMCG (tør-, køl- og frostvarer)
Byggematerialer
Benzin og olie-distribution, samt farligt gods
Recycling transporter

Den samlede omsætning for hele gruppen udgjorde i 2017 DKK 2.650 mio. Frode Laursen Gruppen har cirka 2.350 medarbejdere, heraf 1.300 i Danmark. Frode Laursen Gruppen beskæftiger dagligt 450 vognmænd som supplerer Frode Laursens kørsel med Gruppens 750 egne lastbiler.

Frode Laursen Gruppen omfatter udover Frode Laursen A/S også IN-STORE A/S samt delejede Skanol A/S (inkl. datterselskaberne i Sverige og Norge) og Agri-Norcold A/S.