Afmatning og høje omkostninger smitter af på Frode Laursens resultat for 2023

3. juni 2024

Frode Laursen fastholder sin grønne fremdrift, men må konstatere at lavere aktivitet og et stort omkostningspres har betydet et mindre overskud end forventet i 2023.

I 2023 har Frode Laursen A/S leveret et overskud på DKK 20,6 mio. efter skat, baseret på en omsætning på DKK 2.154 mio. Egenkapitalen udgør DKK 224 mio. og soliditetsgraden er 28,8%.

2023 var præget af afmatning i flere sektorer, herunder dagligvarebranchen og særligt byggebranchen, der begge er Frode Laursens primære segmenter.

Det faldende aktivitetsniveau resulterede i kapacitetstilpasninger i begyndelsen af 2023, og omsætningen på DKK 2.154 mio. er derfor i den lavere ende af det forventede.

Samtidig er øgede omkostninger ikke fuldt ud blevet kompenseret i markedet, og har påvirket resultatet negativt. Resultatet på DKK 20,6 mio. anses derfor af ledelsen som utilfredsstillende.

– 2023 har været et udfordrende år. Jeg er dog tilfreds med, at vi reagerede hurtigt i starten af året, og det derfor lykkedes os ved hjælp af dygtige og loyale medarbejdere hurtigt at tilpasse kapaciteten, siger økonomidirektør Jesper Bejstrup.

22 % mindre CO2-emission siden 2020

Samtidig kan man også glæde sig over at Frode Laursen i lighed med tidligere år har formået at fortsætte sin grønne rejse, og sænke forbruget af CO2 pr håndteret palle.

Frode Laursen har et erklæret mål om at mindske sin CO2-emission med 35 % fra 2020 til 2030.  Fra 2020 til 2022 er det lykkedes virksomheden at sænke emissionerne med hele 22 %, når man tager højde for den faldende godsmængde.

Det er især en øget andel af kørsel på bæredygtige drivmidler, der har medvirket til den positive udvikling. Da Frode Laursen oplevede lavere godsmængder i 2023, valgte man nemlig at skære ned på dieselbilerne, og opretholde aktiviteten på de biler, der kører på bæredygtige drivmidler. Det betød, at andelen af bæredygtige drivmidler i det samlede brændstofforbrug steg fra 18 til 26 %.

”Vi er stolte af at kunne bidrage med så konkrete resultater, men vil gerne gøre endnu mere. Derfor har vi også tilsluttet os Science Based Targets initiative i 2024, og vil i den kommende tid arbejde med at fastsætte mål, der bringer os i Net-Zero i 2050,” siger Jesper Bejstrup.

Forventninger til 2024

Frode Laursen ønsker at udbygge sin position som en stærk logistikpartner på forretningsområderne lagerlogistik samt nationale og internationale trafikker inden for segmenterne dagligvarer, byggevarer og recycling i Nordeuropa.

Ledelsen i Frode Laursen forventer et fortsat svagt aktivitetsniveau, men forventer at virksomhedens position indenfor de primære kundesegmenter bliver styrket, og at efterspørgslen fra nye kunder vil opveje effekten af den vigende efterspørgsel.

Jesper Bejstrup, CFO Frode Laursen