Hver fjerde transport på bæredygtige drivmidler

13. maj 2024

Frode Laursen kørte i 2023 hele 26 % af egne transporter på bæredygtige drivmidler som HVO-biodiesel, biogas og el. Det er medvirkende årsag til et markant fald i virksomhedens CO2-udledning i 2023.

Et fald på 22 % på tre år. Så meget har Frode Laursen skåret ned på sine CO2 emissioner pr håndteret palle.

”Jeg er enormt stolt af netop det resultat. Det giver nemlig et reelt billede af, hvor meget bedre vi bliver til at fragte samme mængde gods på en mere grøn måde,” siger adm. direktør i Frode Laursen, Thomas Corneliussen.

Resultatet tager højde for mængden af gods, der fragtes og opbevares på virksomhedens logstikcentre. Dvs. at selvom Frode Laursen ligesom resten af branchen oplevede lidt lavere godsmængder i 2023, så udlignes den forskel og viser – de faldende godsmængder til trods – en forbedring på 4 %. Samlet giver det en CO2-reduktion på 22 % siden 2020, og dermed er Frode Laursen rykket endnu tættere på sit mål om en 35 % reduktion i 2030.

Øget andel af bæredygtige drivmidler

Det er især en øget andel af kørsel på bæredygtige drivmidler, der har medvirket til den positive udvikling. Da Frode Laursen oplevede lavere godsmængder i 2023, valgte man nemlig at skære ned på dieselbilerne, og opretholde aktiviteten på de biler, der kører på bæredygtige drivmidler. Det betød, at andelen af bæredygtige drivmidler i det samlede brændstofforbrug steg fra 18 til 26 %.

”Vi har i de senere år haft meget stort fokus på bæredygtige drivmidler. Og har valgt især at fokusere på HVO og biogas. De er vigtige overgangsteknologier, inden vi for alvor kan rulle el- og evt. brint-lastbilerne ud,” siger Thomas Corneliussen og tilføjer, at disse teknologier endnu er umodne til brug over længere strækninger og på tværs af landegrænser, som er en væsentlig del af Frode Laursens aktiviteter.

Frode Laursen har i 2023 høstet gode erfaringer, med deres første ellastbil. Flere er på vej, hvilket også betyder, at virksomheden forventer, at andelen af bæredygtige drivmidler til egne lastbiler, bliver ved med at stige.

Net-Zero 2050

Det er bl.a. også de bæredygtige drivmidler, der skal hjælpe Frode Laursen på vej i deres ambition om at nå Net-Zero i 2050.

” Vi har i 2024 tilsluttet os Science Based Targets initiative og vil i den kommende tid arbejde med at fastsætte mål, der bringer os i Net-Zero i 2050. Vi har tidligere været lidt tilbageholdende med at fastsætte mål så langt ud i fremtiden fordi der har meget stor usikkerhed om de teknologier der skal muliggøre CO2 reduktioner på lange transporter. Vi anerkender dog også den drivkraft, der ligger i at sætte ambitiøse mål, og så må vi lære at leve med at vi ikke kender hele vejen dertil 100 % endnu.”

40 % kvinder

Det er ikke kun på klimaområdet, Frode Laursen har sat 2030 mål. Også når det gælder mål om det underrepræsenterede køn har man meldt klart ud.

” Minimum 40 % af vores ledere skal være kvinder i 2030,” siger Thomas Corneliussen.

I dag udgør kvinder 34 % af alle ledere i Frode Laursen, mens de udgør 27 % af de øverste ledelseslag i forretningen.

”Selvom logistikbranchen traditionelt har været en mandsdomineret branche, så tror vi på, at en målrettet indsats kan bane vejen,” siger Thomas Corneliussen, og nævner bl.a. fokus på mangfoldighed, træning i at identificere bias, samt interne talent- og udviklingsprogrammer, som dele af denne målrettede indsats.

” Med den pipeline vi er i gang med at etablere, er jeg ikke i tvivl om, at vi når målet om minimum 40 % kvinder,” slår Thomas Corneliussen fast.

 

Læs hele Frode Laursens bæredygtigheds-rapport her