Besøg af udenrigsminister Anders Samuelsen

17. november 2017

Fra venstre; Thorkil Andersen adm. direktør Frode Laursen A/S, udenrigsminister Anders Samuelsen, spidskandidat for Liberal Alliance i Favrskov Bo Berger.

På besøg ved Favrskov Kommunes største private arbejdsplads

I går var udenrigsminister Anders Samuelsen på besøg på vores hovedkontor i Vitten ved Hinnerup, som et led i kommunalvalget 2017. De lokale LA-kandidater fra Favrskov havde spurgt om Frode Laursen A/S (FL), som Favrskov Kommunes største private arbejdsplads, var interesseret i at få besøg af transportminister Ole Birk Olesen og udenrigsminister Anders Samuelsen.

Desværre måtte transportministeren melde afbud, men Anders Samuelsen kom og adm. direktør Thorkil Andersen fortalte om FLs udvikling siden 1988. Anders Samuelsen var meget imponeret over den flotte udvikling og mente i øvrigt at FLs brand er næsten lige så kendt som Coca-Cola, fordi man genkender vores lastbiler overalt.

Thorkil mente nok det var en flot sammenligning og sagde at det ville han gerne citere udenrigsministeren for.

Der blev talt om de udfordringer FL og transporterhvervet har nu og i de kommende år, omkring tiltrækning af specielt chauffører. Anders Samuelsen var enig i at der bør gøres en fælles indsats, for at vise transporterhvervet og jobbet som chauffør langt mere respekt end tilfældet er i dag – uden transport og logistik går hele samfundet jo i stå. Som ufaglært chauffør får man faktisk en ganske fornuftig løn, svarende til ca 25.000 for en 37 timers arbejdsuge, før overtid og nattillæg.

Derudover talte Thorkil også om behovet for flere og bedre rastepladser for lastbiler i Danmark, så chauffører kan afholde deres hvil med ordentlige toilet- og badefaciliteter.

De lokale LA-kandidater var glade for at Frode Laursen stiller sig til rådighed for praktik- og arbejdsprøvninger og ville vide om de lokale jobcentre gør nok for at få nogle praktikforløb. Thorkil svarede at det var hans indtryk at jobcentret i Favrskov Kommune godt kunne lære noget af Skanderborg Kommune, hvor vi har et større samarbejde.

Thorkil kender Anders Samuelsen via Anders’ storebror Morten, og de kunne derfor også genopfriske lidt historier sammen. Besøget blev afsluttet med at Familien Andersen blev inviteret på besøg i Udenrigsministeriet i begyndelsen af det nye år.

Udenrigsminister Anders Samuelsen og adm. direktør Thorkil Andersen: