En grøn løsning til alle

30. april 2023
Den grønne omstilling står højt på agendaen hos Frode Laursen. Som en af Nordens førende logistikvirksomheder har man et konstant fokus på at optimere ikke kun sin egen, men også sine kunders forretning – og her spiller den grønne omstilling en vigtig rolle.

”En stor del af vores kunder har sat et net zero mål, og det skal vi selvfølgelig hjælpe dem med at indfri,” siger administrerende
direktør i Frode Laursen, Thomas Corneliussen, og fortsætter:
”Vi venter alle på Power-to-X og el-lastbiler, men der vil gå en årrække inden disse kan implementeres i en skala, så den dækker den tunge transport. Teknologien modnes hurtigt, men den nødvendige infrastruktur og kapacitet har længere udsigter. Mens vi venter, har vi besluttet
at investere i andre alternative brændstoffer for på den måde allerede nu at kunne tilbyde vores kunder en væsentlig nedsættelse af deres CO2.”

Frode Laursens kunder tilbydes forskellige løsninger alt efter opgavens art. Kører Frode Laursen faste biler for kunden kan man lave et samarbejde om at gå over til biogas på bilerne. Er der derimod tale om kunder, der gør brug af Frode Laursen multishare-koncept tilbyder Frode Laursen sit ”Green Quota Concept”, hvor tankning af grønne brændstoffer garanteres og dokumenteres 1:1.
”Frode Laursens multishare-koncept, hvor vores kunder deles om både logistikcentre og transport er i sin natur bæredygtigt, fordi det sparer ressourcer. Via
vores kvoteordning kan vi nu også sikre vores kunder, at deres gods bliver kørt ud på bæredygtige brændstoffer,” fortæller Thomas Corneliussen.

Samarbejde giver bæredygtige løsninger
I Frode Laursens ”Green Fuel Quota Concept” bliver kundens præcise andel af Frode Laursens totale CO2-udledning konverteret til HVO biodiesel, der
reducerer CO2-aftrykket med mindst 88 %. Forbruget bliver dokumenteret og revideret af revisionsfirmaet Ernst & Young.
”Vores kunder har virkelig taget godt imod dette tiltag, og det har været en medvirkende årsag til, at vi de sidste to år har kunnet reducere vores CO2-udslip markant,” siger Thomas Corneliussen og fortsætter:
”Vores kvoteordning er et eksempel på, hvordan vi i Frode Laursen sammen med vores kunder og leverandører tænker alternativt for at finde mere bæredygtige løsninger. For os er samarbejde nøglen til den grønne omstilling – ikke kun når det gælder nye ideer, men også i forhold til implementeringen af
løsningerne.”

Hele vejen rundt
Selvom det selvsagt er på transporten, at Frode Laursen har sit største CO2-aftryk, så har man også fokus på logistikcentrene.
Alle logistikcentre kører således på grøn strøm, og for nyligt indviede Frode Laursen sit første logistikcenter bygget udelukkende i henhold til virksomhedens ”Green Warehouse Vision”.
Her er der fokus på både at bygge og drifte så bæredygtigt som muligt, og i fremtiden vil alle vores bygninger bygges efter dette oplæg.
”For os er det vigtigt at tænke bæredygtighed hele vejen rundt, så vi ikke alene kan tilbyde mere bæredygtig transport, men også lagerplads med fokus på at mindske CO2-aftrykket. På den måde kan vi hjælpe vores kunder med at reducere deres CO2-aftryk – også på det parameter.”