Nye storkunder flytter ind på lageret i Helsingborg

7. juni 2016

Reckitt Benckiser Nordic
har valgt at samle al Nordisk logistik hos Frode Laursen. Betjeningen af den danske og norske kunde er i mange år sket fra vores lagerhotel i Vest Danmark – og vil fortsætte med det. Som noget nyt samles produkterne for Sverige og Finland på lagerhotellet i Helsingborg (Åstorp). Herfra distribuerer Frode Laursen til dagligvarehandlens store og mindre modtagere i de to lande. For Reckitt Benckiser betyder det nye set-up, at kompleksiteten reduceres, samtidig med at servicen forbedres væsentligt. Det har ligeledes været en fordel, at de samlede omkostninger og den samlede miljø påvirkning er reduceret. Samtidig reduceres den administrative byrde. Med een Nordisk leverandør på lagerservices, copack, distribution, toldhåndtering, betalinger, pallehåndtering, IT mv., er der færre transaktioner i det daglige.

Melitta & Cofresco
har valgt at betjene sine kunder i Sverige, Danmark, Norge og Finland fra lagerhotellet i Helsingborg og er netop flyttet ind med sine produkter. Valget af Frode Laursen er sket med udgangspunkt i ønsket om en effektiv løsning hvor synergien til andre dagligvareleverandører udnyttes fuldt ud på både lager og i transport. Samtidig har det været et ønske at have tæt og hurtig kontakt til relevante specialister i Frode Laursen.

Spendrups
vil fremover anvende lagerhotellet i Helsingborg som buffer til eget set-up i Grängesberg. Udover at betjene Spendrups med lager services, skal Frode Laursen udføre transporter til og fra lager samt producere udvalgte distributionsopgaver fra produktionen i Grängesberg. For Spendrups har det været det et ønske at samarbejde med en leverandør, der kunne tilbyde innovativ kvalitetsløsning – samt ville investere i et langsigtet samarbejde med lagerhotellet som omdrejningspunkt.

Indflytning af de 3 kunder i Åstorp understøtter miljørigtig multisharing af ressourcer på Frode Laursens egne storlagre samt giver lavere CO2 footprint i samtransporten af dagligvarer til samme modtagere i handelen i hele Norden.

VD hos Frode Laursen AB Jørgen Balle, er meget stolt over at ovenstående kunder har valgt Frode Laursen som logistik partner – det er ikke mindst sket på anbefaling fra vores nuværende kunder. Desuden udtaler Jørgen Balle, at Frode Laursen’s strategi – i modsætning til de fleste i logistikbranchen – tager udgangspunkt i ønsket om at have kontrol med hele logistikkæden gennem størst muligt ejerskab, af såvel lagerhotellerne, som den nødvendige bilpark – det giver en stor konkurrencefordel.

Spørgsmål kan stilles til:
Direktør, Anders Balle
Mobil: +45 40743653
Email: anbal@frode-laursen.com