Ragn-Sells og Frode Laursen: Samarbejde sikrer succes med biogaslastbiler

16. juni 2023

Frode Laursen og Ragn-Sells, der er førende indenfor bæredygtig affaldshåndtering, er i fællesskab lykkedes med at nedsætte deres CO2-aftryk ved at implementere biogasbiler på en fast rute. En god og holdbar løsning, lyder det fra Ragn-Sells, der betragter langsigtede partnerskaber som et af nøgleordene til grøn succes.

Indtil el-lastbiler og Power-to-X for alvor bliver en mulighed for transportbranchen, skal der tænkes i alternative baner for at sætte skub i den grønne omstilling. Det gør man også hos Ragn-Sells og Frode Laursen, der derfor sammen har indsat biogasdrevne lastbiler i en fast rute mellem Norge og Sverige.

− Hos Ragn-Sells stræber vi efter at have en så fossilfri flåde som muligt, og her er gasdrevne lastbiler på LBG – der er flydende biogas – et rigtigt godt supplement. LBG er det vedvarende brændstof, der i dag er bedst egnet til længere afstande på markedet. Samtidig tror vi også på, at der i fremtiden vil være behov for flere alternative brændstoffer, og her er biogas et af dem, forklarer Johnny Evertsson, logistikchef i Ragn-Sells.

Samarbejde er vejen frem
Netop det langsigtede perspektiv og partnerskabet med Frode Laursen har ifølge Johnny Evertsson været afgørende for, at implementeringen har været en succes. Og er samtidig et meget vigtigt aspekt, hvis man som virksomhed ønsker at blive cirkulær, mener han.

− Implementeringen med Frode Laursen har været en succes, fordi vi både har et stabilt materiale-flow og et langsigtet perspektiv. Det har nu resulteret i en stor reduktion i emission- og partikeludledningen, efter vi har fået implementeret disse biogaslastbiler, fortæller Johnny Evertsson.

Dialog giver succes
Et væsentligt benspænd for at kunne lykkes med at indsætte biogasbiler, er infrastrukturen og tankmulighederne. Geografien spiller nemlig en stor rolle i mulighederne for at tanke biogas. Det fortæller Jens Sørensen, der er transportdirektør for Frode Laursens division Road International, som dækker kørsler i og på tværs af de nordeuropæiske lande.

− Det betyder, at vi er nødt til at gå i tæt dialog med kunderne for at finde ud af, om og hvordan det er muligt. Det gør vi blandt andet ved i fællesskab at undersøge de konkrete transportopgaver og kørselsmønstre for at se, hvor infrastrukturen tillader biogas, fortæller Jens Sørensen og fortsætter:

− Vi ønsker at levere på den grønne omstilling og her er biogas altså en rigtig god her-og-nu løsning, der samtidig vil kunne skabe resultater fra dag 1.

Hvad er LBG?
LBG er flydende biogas, der oftest lavet af husdyrgødning og organisk affald. Reduktion af CO2 udledning på op til 100 % sammenlignet med diesel.