Store investeringer og mange nye kundeaftaler i 2015

18. maj 2016

I 2015 har Frode Laursen A/S leveret et overskud på 20 mio før skat med en omsætning på 1.743 mio. Egenkapital udgør 251 mio, svarende til en soliditet på 42%.

Resultatet er ikke tilfredsstillende, men de mange nye kunder samt forbedringstiltag, vil få positiv effekt i 2016.

Vores medarbejdere har med høj kvalitet og effektiv drift, igen leveret en stor indsats. Deres indsats har betydet såvel fastholdelse af eksisterende kunder, som nye kunder med opstart i 2016.

I et stærkt konkurrencepræget marked for logistikydelser, er vi glade for at vores nordiske logistiksystem med multishare logistiksystemer indenfor dagligvarer, bliver valgt af flere og flere leverandører og grossister i Norden.

Kernen er multisharing af ressourcer, det vil sige at flere dagligvareleverandører deler samme lager og transport – og opnår en unik proceseffektivitet, og den mest miljørigtige løsning. Det betyder samtidig miljøfordele fordi dele-lagre og fyldte lastbiler reducerer både energiforbrug og CO2 footprint. Samtidig leveres en bedre service overfor dagligvaregrossister og butikker i hele Norden, der effektivt kan få hyppigere leverancer.

Året 2015 har budt på store investeringer, hvor vi har udvidet af vores lagerhoteller i Sverige og Danmark, med ialt 32.000 m2. Ialt har vi nu mere end 460.000 m2 under eget tag ! Nye udvidelser i Sverige forventes igangsat i 2016. IT-investeringer til forbedret kommunikation med lastbiler og trailere, er ligeledes foretaget i 2015.

Samtidig investeres kontinuerligt i nye, miljørigtige lastbiler med f.eks. biodiesel, HVO og gas som drivmiddel. Trafiksikkerheden forøges med investering i bl.a. automatisk emergency brake og lane assist, som giver alarm hvis man kører på midterstriber eller sidestriber. Alle nye lastbiler er med EURO6-motorer.

Forventninger til 2016

Det er vores strategi, fortsat at vokse i Norden, på såvel lagerhotel som transporter.

Vi ser tydelige tegn på en bedre balance mellem udbud af kvalitetsydelser indenfor logistik og efterspørgslen af samme. Vi ser en stor konkurrencemæssig fordel i at have stor andel af egne lastbiler og chauffører, sammenlignet med vore konkurrenter.

Vores største opgave er således, at sikre kapacitet herunder ikke mindst kvalificerede chauffører. Vores interne uddannelse af alle chauffører, uanset nationalitet, medvirker til øget sikkerhed og god transportkvalitet for vores kunder.

Vores løbende investeringer i teknologi og it vil bidrage til at give os en yderligere konkurrencemæssig fordel.

Vi forventer derfor stigende omsætning og indtjening i 2016.

FAKTA OM FRODE LAURSEN GRUPPEN

Frode Laursen Gruppen *) omfatter transport og logistik løsninger inden for:

  • Dagligvarer – FMCG (tør-, køl- og frostvarer)
  • Byggematerialer
  • Benzin og olie distribution, samt farligt gods
  • Re-cycling transporter

Den samlede omsætning for hele gruppen udgør i 2015 2.300 mio. DKK .Vi har mere end 2.000 medarbejdere, heraf 1.300 i Danmark. Vi beskæftiger dagligt 750 egne lastbiler og 450 vognmænd.

*) Frode Laursen Gruppen omfatter udover Frode Laursen A/S også INSTORE A/S samt delejede Skanol A/S og Agri-Norcold A/S.

Hvis du vil vide mere: www.frode-laursen.com, www.in-store.dk, www.skanol.dk, www.agri-norcold.dk

Spørgsmål besvares ved henvendelse til direktør Anders Balle 8764 6411 eller 4074 3653 eller anbal@frode-laursen.com