Tilfredsstillende regnskab og grønne mål

18. maj 2021

Frode Laursen A/S har leveret et tilfredsstillende regnskab i 2020 og sætter samtidig konkret mål om reducering af CO2-udslip i Frode Laursen gruppen.

I 2020 har Frode Laursen A/S leveret et overskud på DKK 51 mio. før skat baseret på en omsætning på DKK 1.933 mio. Egenkapital udgør DKK 201 mio., hvilket svarer til en soliditetsgrad på 30,9 %.

Det var ledelsens forventning, at omsætning og indtjening i 2020 ville være præget af usikkerhed, der delvist skyldtes corona-pandemien, der gjorde det vanskeligere og dyrere at afvikle lagerlogistik og transportopgaver. Alligevel er det lykkedes for selskabet at komme igennem året med et resultat før skat, der er steget fra DKK 28 mio. i 2019 til DKK 51 mio. i 2020.  Det skyldes især effektive og agile processer, moderne og digitale systemer samt en fantastisk indsats fra alle medarbejdere.

– Det er imponerende, hvordan alle medarbejdere har håndteret denne meget specielle tid, siger økonomidirektør Dennis Rytter.

35 % mindre CO2-udledning i 2030

Den grønne agenda blev endnu mere fremtrædende i Frode Laursen gruppen i 2020, hvor virksomheden valgte at sætte et helt konkret mål for, hvor meget gruppens CO2-udslip skal reduceres. I 2030 skal den samlede CO2-udledning fra Frode Laursen gruppen således være reduceret med 35 %.  Øget brug af alternative brændstoffer, teknologiske investeringer, fokus på kørestil og en klar vision for bæredygtigt byggeri er nogle af de tiltag, der skal indfri målsætningen.

– Vi har nu sat mål for vores miljøpåvirkning, til trods for den fortsatte usikkerhed med rammevilkår, og forventer at fortsætte implementering af miljøvenlige teknologier for at nå vores ambitiøse mål, siger Dennis Rytter.

Forventninger til 2021

Den 1. april 2021 overtog Thomas Mølschow Corneliussen posten som adm. direktør fra Thorkil

Andersen, der fortsatte som ny formand for bestyrelsen i Frode Laursen.

Selskabet vil fortsat være en stærk logistikpartner på forretningsområderne lagerlogistik samt nationale og internationale trafikker inden for segmenterne dagligvarer, byggevarer og recycling i Norden og Europa.

Ledelsen forventer, at 2021 stadig præges af en vis usikkerhed omkring udviklingen i omsætning og indtjening.  Både på grund af Corona-pandemien, og også på baggrund af bl.a. væsentlige ændringer i rammevilkårene for transportbranchen.