Klima og bæredygtighed

Læs mere

Frode Laursen har valgt at tage udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål i vores tilgang til vores CSR-strategi. Et af de verdensmål vi især har valgt at fokusere på er verdensmål nr. 13: ” Klimaindsats.”


Bæredygtige initiativer

I en verden, hvor ressourcerne bliver mere knappe og klimaet er under pres, er det som virksomhed vores pligt at tage ansvar. Derfor har vi hos Frode Laursen iværksat en række initiativer, som forpligter os til at yde en seriøs indsats i forhold til vores fælles fremtid.

Som logistikvirksomhed er vi meget opmærksomme på, at vi er med til at påvirke miljøet gennem især CO2-udslip.
Derfor søger vi konstant nye muligheder når det gælder alternative brændstoffer til vores biler og ny teknologi. Samtidig har vi stor fokus på hvordan vi i den daglige drift påvirker miljøet, og vi ønsker at både vores transportdivisioner og vores logistikcentre skal være så effektive som muligt i bestræbelserne på at reducere vores CO2-aftryk. Bestræbelserne inkluderer både fokus på energiforbrug og affaldssortering.

 

Vi gør en forskel ved at

 • Sikre uddannelse og køretekniske egenskaber for reduceret dieselforbrug
 • Forny vores lastbiler – Klasse 6 dieselmotorer
 • Transportere fyldte biler – f.eks. samling af gods
 • Anvende modulvogntog og specialtrailere med høj kapacitet
 • Benytte fælles faciliteter – logistikcentre
 • Tilbyde bæredygtige logistikmodeller for vores kunder
 • Mindske energiforbruget i vores lagre via sensorer, LED-lys og el-trucks
 • Reducere vores vandforbrug via nye vaskehaller
 • Genanvende affald fra vores logistikcentre og terminaler.

 

Miljøbevidsthed er en løbende proces

Vi oplever en stigende interesse blandt vores kunder i forhold til bæredygtig transport, og vi er meget ivrige efter at arbejde sammen med dem om at finde de bedste løsninger. Miljø og CO2 er en løbende proces, hvor vi kontinuerligt arbejder med at forbedre vores viden ved at lære af de bedste løsninger fra branchen – og ved at deltage i flere europæiske fora, hvor bæredygtighed inden for vores branche udvikles.

 • 95% af alt affald bliver genbrugt
 • 220 ton CO2-udledning sparet i 2019
 • 96% af vores lastbiler er Euro 6 standard

Lad os tale sammen, hvis du er interesseret i at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med bæredygtig transport.

Kontakt os
2.240
Medarbejdere
5
Lande
1.750
Trailere
600.000
Kvm. lager
Har du spørgsmål?
Vores eksperter er klar til at hjælpe dig
Kontakt os